Follow

Brněnská hvězdárna připravila moc pěkný web vysvětlující proč dává smysl zachovat CET a ne letní čas (CEST).

stredoevropskycas.cz/

Sign in to participate in the conversation
Bobek

Distribuovaně-sociální dimenze bobek.cz